Chính Sách Thanh Toán

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN I. Thanh toán tiền mặt: Khi mua hàng từ xa, quý...

52 Các bình luận

Chính Sách Vận Chuyển Và Giao Nhận

Chính sách vận chuyển, giao nhận hàng hóa tại Trường Tùng Công ty Trường Tùng...

544 Các bình luận